Avís legal

Aquest Avís Legal regula l'accés per part de l'usuari del lloc web (d'ara endavant, l''Usuari') als continguts proporcionats per Diagonal Merca SL, en endavant com Diagonal Merca SL. La simple utilització de la informació continguda en aquesta pàgina web implica la total acceptació de l'Avís Legal, per la qual cosa us recomanem que hi accediu cada vegada que torneu a aquest lloc web, atesa la seva constant actualització.

Dades Identificatives

En compliment de les obligacions establertes a la LSSI, es posa en coneixement que el domini diagonalmerca.com és propietat de Diagonal Merca SL en nom comercial, Diagonal Merca SL:

Empresa: Diagonal Merca SL

NIF: B65201105

Adreça: C/ Longitudinal 4, número 22. Oficina 87, 08040 Mercabarna, Barcelona

Telèfon: +34 935 19 11 65

E-mail: [email protected]

Condicions generals d'ús del lloc web

Com a norma general, l'usuari assumeix l'obligació de fer ús del portal d'acord amb allò estipulat a la legislació vigent, a la bona fe i als usos i costums generalment admesos. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar els serveis del lloc web per fer activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altra norma d'ordenament jurídic.

Els continguts del lloc web (http://diagonalmerca.com/), tant textos, imatges, disseny gràfic, estructura, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de Diagonal Merca SL o, si escau, de les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació total o parcial dels mateixos, llevat que es compti amb la prèvia i expressa autorització amb permís per escrit dels propietaris del lloc web http://diagonalmerca.com/ o resulti autoritzat per la llei.

Marques:

En aquesta pàgina s'esmenten de forma indirecta ia nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Enllaços:

El propietari del lloc web no es fa responsable d'aquelles altres dades, llocs web o fitxers als quals sigui possible accedir a través d'enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines o fitxers objecte d'enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol mena de material existent en aquestes pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents als llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que impossibiliti l'accés a aquestes, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la resolució corresponent, els enllaços que es indiquin serien retirats immediatament.

Cookies de sessió:

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies de sessió. Les galetes de sessió són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-vos com a usuari concret de forma anònima. Aquells usuaris que no vulguin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s'emmagatzemin al vostre ordinador, poden configurar el vostre navegador a aquest efecte sense que es vegi afectada la visualització general d'aquest lloc web.

Política de Privadesa

La política de privadesa del lloc web http://diagonalmerca.com/, informa els usuaris d'aquest lloc web dels següents extrems per tal que aquests puguin decidir lliurement i voluntàriament si volen facilitar les dades personals que se'ls pugui sol·licitar a mitjançant la utilització dels diferents serveis que oferim, tenint en compte que aquestes dades personals seran estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li el servei que heu seleccionat.

LOPD:

Les dades que sol·licitem tindran el tractament i la finalitat per al qual es demanen, tal com s'especifica a l'avís legal d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Formaran part d'un fitxer automatitzat, que s'ha inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

I l'usuari podrà en tot moment accedir, rectificar, cancel·lar totalment o parcialment les seves dades davant del Responsable de l'Arxiu: Diagonal Merca SL, C/ Longitudinal 4, número 22. Oficina 87, 08040 Mercabarna, Barcelona Telèfon. +34 935 19 11 65, email: [email protected], indicant com a assumpte o referència “Modificar dades als arxius del lloc web http://diagonalmerca.com/”.

Recollida d'informació:

Es recollirà per via electrònica només la informació que ens sigui imprescindible a nivell tècnic per poder oferir un servei satisfactori. Quan es connecta, analitzem exclusivament el tipus de navegador i el joc de caràcters que utilitzeu i la seva versió amb l'objectiu que la visualització del lloc web http://diagonalmerca.com/ sigui correcta.

L'accés o la utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari implica el consentiment i l'acceptació de totes les condicions exposades.

Protecció de dades personals

En compliment dels articles 5 i 6 de la Llei 15/1999, pels quals es regula el dret d'informació en la recollida de les dades i el consentiment de l'afectat, s'adverteix els punts següents:

Per la introducció de les dades de caràcter personal en aquest lloc web:

Està consentint-ne el tractament.

S'han d'incloure en un fitxer propietat de Diagonal Merca SL Aquestes dades es podran utilitzar per enviar informació dels nostres serveis.

Les dades obtingudes són les pertinents per a la finalitat per a la qual s'han sol·licitat.

Vostè podrà en tot moment exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal davant de: Diagonal Merca SL C/ Longitudinal 4, número 22. Oficina 87, 08040 Mercabarna, Barcelona Telèfon. +34 935 19 11 65, email: [email protected], indicant com a assumpte o referència “Modificar dades als arxius del lloc web http://diagonalmerca.com/”.

Limitació de Responsabilitats

De la Informació

Diagonal Merca SL no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualització de la informació subministrada a través de http://diagonalmerca.com/. Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter informatiu, per la qual cosa Diagonal Merca SL no es responsabilitza de les decisions preses per l'usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts a l'usuari oa tercers sobre la base de la informació obtinguda en aquest lloc web.

De la qualitat del servei

L'usuari admet conèixer i ser conscient de l'existència a la Xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. Correspon a l'usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests programes informàtics perjudicials, sense Diagonal Merca SL sigui responsable dels danys produïts als equips informàtics de l'usuari o de tercers durant l'accés al lloc web.

De la disponibilitat del Servei

L'accés al lloc web requereix serveis i subministraments per part d'altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament escapa al control Diagonal Merca SL Per tant, els serveis proveïts a través del lloc web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment.

Diagonal Merca SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits a oa través del lloc web

Aquest lloc web permet accedir a enllaços i altres pàgines web (d'ara endavant, «Llocs enllaçats»). En aquests casos, http://diagonalmerca.com/ actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSI, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que en tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considereu que un dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Diagonal Merca SL qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient.

Diagonal Merca SL tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts als llocs enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

Reserva de Drets

L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, aturar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé Diagonal Merca SL o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com ara copyright, ©, ® i TM, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com ara marques d'aigua, empremtes digitals, etc.).

L'accés, la visualització i, si escau, la descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

Diagonal Merca SL es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del seu lloc web, i no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla a la present clàusula. Aquests drets no s'apliquen a les imatges cedides per tercers per visualitzar-les a la web i els drets de propietat intel·lectual corresponen als seus legítims propietaris.